Plasttyper - En verden af egenskaber

Plastindustrien befinder sig midt i en rivende udvikling. En udvikling, der hele tiden tager til i hastighed, og hvor intensiv forskning og innovation løbende resulterer i nye plastgranulater med forbedrede eller helt nye karakteristika. Både i forhold til produktegenskaber, kvalitet, genanvendelse og miljø.

Samtidig udvikles forædlingsteknikkerne, værktøjerne og produktionsteknologien konstant med det resultat, at opsigtsvækkende plastprodukter og delkomponenter jævnligt ser dagens lys. Også produkter, som det for blot få år siden var utænkeligt at fremstille hverken helt eller delvis i plast.

Hos HN Group har vi fingeren på plastpulsen. Altid. Vi følger markedet intenst og er hele tiden i tæt dialog med vores underleverandører, ikke mindst producenterne af plastgranulater. I dag støber vi således emner i mere end 400 forskellige plasttyper med varierende egenskaber og i forskellige farver.

Alt er muligt

HN Group har over de seneste år oparbejdet stor erfaring i plaststøbning af PPS Ryton og PPS Fortron.  Begge plasttyper er leverer enestående stabilitet og resistent i forhold til kemi, varme og kulde. Begge plasttyper har fremragende karakteristika for vand applikationer. Her er både PPS Fortron samt PPS Ryton blandt de råvarer med laveste vandoptag og vand permation. PPS Fortron kom først på markedet senere, men for flere kunder blev der for godt 15 år siden startet op i PPS Ryton med 40% Glasfyld. PPS Ryton fra Chevron Phillips var dengang et nyt og eksotisk materiale som kun få beherskede at forarbejde. Siden dengang er bla. PPS Fortron fra Celanese kommet ind på mange nye produkter. I dag anvender vi mere end 250 ton PPS Fortron og ca 10 ton PPS Ryton.

Ud over disse unikke plasttyper håndterer vi også andre højtemperatur materialer. Bla PEEK fra Victrex. Det betyder at langt hovedparten af vores maskiner er forberedt med varmesystemer der muliggør formtemperaturer på over 160 grader C.

Vi er med andre ord altid klædt på til at rådgive vores kunder om plasttyper, forædling og produktionsteknologier. Du behøver bare at spørge.