Plastik forpligter – vi tager ansvar

HN Group har løbende fokus på at optimere vores direkte og indirekte miljøpåvirkning.

HN Group A/S deltager forpligtende i det internationale Operation Clean Sweep-initiativ. Det forpligter os til at gøre en aktiv indsats for at forhindre, at råvarer fra vores produktion ender i havet.

I praksis har tilslutningen til Operation Clean Sweep medført, at vi har indført en langt finere sortering af vores affald med en række skarpt opdelte kategorier. Det forhindrer i videst muligt omfang, at spildt eller overskydende plastgranulat ender i vores afløb og derfra via kloaksystemet i vandmiljøet.

Som yderligere en Clean Sweep-foranstaltning har vi sat ekstra fokus på at forebygge transportskader i vores varemodtagelse. Typisk vil den slags skader nemlig medføre et spild af plastråvarer til skade for miljøet.

Klik her – og læs meget mere om vores miljøindsats.

Tilbage