HN Group A/S tager ansvar og uddanner lærlinge

”Vi er nødt til at forholde os til, hvad der får de unge mennesker til at vælge en bestemt uddannelse”, siger produktionsdirektør Steen Nielsen.

HN Group A/S har i en årrække deltaget aktivt i uddannelse af lærlinge, og efter endt uddannelse er flere af disse ansat i huset i dag. HN Group A/S beskæftiger primært lærlinge inden for Plastmager- og Værktøjsmageruddannelsen.

Vi er nødt til at forholde os til, hvad der får de unge mennesker til at vælge en bestemt uddannelse, og hvilke forventninger de har til den enkelte virksomhed og til branchen,” siger produktionsdirektør Steen Nielsen.

HN Group A/S beskæftiger i dag 77 ansatte, hvoraf de 5 kollegaer er lærlinge under uddannelse, og HN Group A/S øger antallet – dels for at skabe et godt miljø i virksomheden omkring uddannelserne og dels for aktivt at bidrage til fortsat at få veluddannet arbejdskraft i nærområdet.

I forbindelse med rekrutteringen ser vi helst at vores kommende lærlinge har været i kortere eller længere praktik og/eller arbejde efter skoletid i vores virksomhed, for bedre at have en fornemmelse omkring faget og hvad der forventes. Derigennem er der en bedre forventningsafstemning og en højere succesrate for uddannelsesforløbet,” fortsætter Steen Nielsen.

Ønsker du at læse yderligere vedrørende alle jobmuligheder, opslås der løbende stillinger her: www.hngroup.dk/om-hn-group/job/ 


Tilbage