HN Group A/S tager ansvar og øger antallet af lærlinge.

”Vi er nødt til at forholde os til, hvad der får de unge mennesker til at vælge en bestemt uddannelse,” siger produktionsdirektør Steen Nielsen.

HN Group A/S har i en årrække deltaget aktivt i uddannelse af lærlinge, og efter endt uddannelse er flere af dem i dag ansat i huset. HN Group A/S beskæftiger primært lærlinge inden for plastmager- og værktøjsmageruddannelsen, og til august øger vi antallet af lærlinge i huset.
”Vi er nødt til at forholde os til, hvad der får de unge mennesker til at vælge en bestemt uddannelse, og hvilke forventninger de har til den enkelte virksomhed og til branchen,” siger produktionsdirektør Steen Nielsen.

HN Group A/S beskæftiger i dag 77 ansatte, hvoraf 5 er lærlinge under uddannelse, og HN Group A/S øger antallet – dels for at skabe et godt miljø i virksomheden omkring uddannelserne, dels for aktivt at bidrage til fortsat at få veluddannet arbejdskraft i nærområdet.

”I forbindelse med rekrutteringen ser vi helst, at vores kommende lærlinge har været i kortere eller længere praktik og/eller arbejde efter skoletid i vores virksomhed, for på den måde at få en bedre fornemmelse af faget, og hvad der forventes. Det giver en bedre forventningsafstemning og en højere succesrate for uddannelsesforløbet,” fortsætter Steen Nielsen.

Ønsker du at læse mere om jobmuligheder, opslår vi løbende stillinger her:  https://www.hngroup.dk/om-hn-group/job/

Tilbage